Moms & skatter

Moms, som även går under benämningen mervärdesskatt, är en statlig konsumtionsskatt. Konsumenten bär kostnaden för moms, men det är företagen som ansvarar för inbetalningarna. Även näringsidkare betalar moms, men får kvitta ingående och utgående moms mot varandra. Det kallar man ofta även för att man har rätt att lyfta moms.

I sin enklaste form behöver momsfrågor inte vara speciellt komplexa. Men då reglerna kan variera beroende på varorna/tjänsterna man handlar med och inom vilken geografisk marknad man handlar kan frågorna snabbt samlas. Vi agerar gärna konsulter för att ge er de bästa tänkbara råden vid olika frågor om moms och skatter.

Moms & skatter redovisningsbyrå Linköping

Konsultation inom skatter och moms

Vi kan moms. När ni anlitar oss slipper ni att känna osäkerheten. Vi leder er tryggt igenom de frågor ni har och ser till att ni får den hjälp ni efterfrågar. Det kan gälla exempelvis rådgivning i alla typer av momsfrågor, momsregistreringar (i Sverige och utlandet), hjälp vid momsregistreringar och momsåtervinning, momsavstämning samt kvalitetssäkring gällande momsadministration. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just er.

Bra att känna till om moms & skatter

Nedan ger vi korta förklaringar till några av de begrepp som kan vara bra att känna till för er som företagare. Berör något av områdena er och ni har vidare funderingar? Hör av er till oss för att boka en tid så hjälper vi er vidare med era frågor.

I Sverige finns tre olika momssatser – 25%, 12% och 6%. Rent generellt är omsättningen skattepliktig. Men det finns tillfällen där det kan vara fråga om skattefri omsättning.

De allra flesta varor och tjänster har momssatsen 25%. Momssatsen 12% används exempelvis för mat, livsmedel och hotell. Momssatsen 6% används för exempelvis tidningar, böcker, träning och resor inom Sverige. Funderar ni över vilken momssats ni ska använda? Läs på Skatteverkets hemsida om momssatsen på olika varor och tjänster.

För företag som är baserade inom EU och handlar med företag i andra länder skiljer sig momsskyldigheten åt beroende på:

  • vilka länder man handlar med
  • om man handlar med varor eller tjänster
  • om man handlar med företag eller slutkonsument

På Bolagsverkets sida verksamt.se kan ni läsa mer om vad som gäller kring moms vid försäljning inom och utanför Sverige.

Handlar ert företag med begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter? I vissa fall finns det då möjlighet att beräkna momsen enbart på skillnaden mellan försäljningspriset och inköpspriset. Det kallas vinstmarginalbeskattning (VMB).

På skatteverkets hemsida finns mer information om VMB-moms.

Vid leasing av bil är momsen inte alltid avdragsgill. Avgörande är om leasingavtalet innebär att ni hyrt eller köpt bilen samt hur långt bilen körs i verksamheten per år. Ni kan läsa mer om vanliga frågor gällande momsregler för bilar på skatteverkets hemsida, men självfallet kan ni även rådgöra med oss.

Det normala är alltså att den som säljer vara eller tjänst debiterar moms och betalar den till staten. I vissa bestämda fall gäller dock så kallad omvänd skattskyldighet. Det innebär att det istället blir köparen som är skyldig att betala in momsen till staten. Skatteverket skriver mer om de specifika fall då omvänd skattskyldighet gäller.