Löner & löneadministration

Känns hanteringen av löner som en tung belastning? Även i ett litet företag med anställda kan lönehanteringen bli en stor och tidskrävande uppgift. Det är också viktigt att löneadministrationen sker på ett korrekt och professionellt sätt. Lagar och regler behöver följas och det är en del i att ta hand om den värdefulla personalen.

När ni låter oss sköta löneadministrationen kan ni släppa en tidskrävande uppgift och lägga fokus på kärnverksamheten. Ni kan känna er trygga med att era löner hanteras av en person med rätt kompetens. Vi ser till att löneprocessen blir rätt och riktig och att lagar och regler följs. En styrka för såväl arbetsgivare som anställda.

Löner Redovisningsbyrå Linköping

Vad kan vi hjälpa er med gällande löner?

Fundera över vad ni önskar få hjälp med. Varje företag är unikt och vi för gärna en diskussion för att hitta en lösning kring lönehanteringen som passar just er.

Exempel på löneadministration vi kan ombesörja är:

 • Utbetalning av löner
 • Löpande kontroll av semesterlöneskulder
 • Semesterårsavslut
 • Kontrolluppgifter till löntagare samt sända dessa till Skatteverket
 • Slutavstämning FORA
 • SCB-rapportering
 • Arbetsgivardeklarationer
 • Reseräkningar och traktamenten
 • Semesterberäkning
 • Löneskatteberäkning
 • Fyllnadsinbetalning

Konsultation gällande löner och personal

Ibland dyker det upp frågor kring löne- och personaladministration som kan kännas svåra att tolka. Det kanske rör sig om exempelvis personalrepresentationsregler, gåvoregler eller regler gällande avdragsgill pension. Låt oss hjälpa er. Vi har en bred kompetens kring löner och personalfrågor. Det gör att ni kan få ett snabbt och korrekt svar som ni kan känna er trygga med.