Bokföring

Bokföring är ett komplext område och känns för många företagare som en belastning. Vi kan ge en välbehövlig avlastning genom att ta hand om hela eller delar av den löpande bokföringen. Vi är flexibla och ser till att ni får den bokföringshjälp som just ni behöver. Det ger er möjlighet att fokusera på kärnverksamheten. Ni har också en kunnig person att vända till när det gäller frågor kring bokföring och företagets ekonomi.

Bokföring är centralt för verksamheten

Alla näringsverksamheter, hur små eller stora de än är, har en lagstadgad skyldighet att bokföra. Det finns alltså en bokföringsskyldighet. Att sköta löpande bokföring är dock inte bara ett krav från Skatteverket och andra myndigheter. En väl skött bokföring ger dig också kontroll över företagets ekonomi. Du får möjlighet att ta fram värdefulla underlag som kan hjälpa er att fatta beslut när verksamheten ska utvecklas.

Prognoser och analyser ligger oss varmt om hjärtat. Vi hjälper er gärna med tolkning av t.ex. resultatanalyser, finansieringsanalyser och nyckeltal.

Bokföring Linköping

Vad innebär bokföring?

Bokföring är arbetet med att löpande registrera ekonomiska händelser. Affärshändelser som exempelvis kvitton, fakturor eller andra underlag registreras och redovisas i systematisk ordning (huvudbok) respektive registreringsordning (grundbok).

Bokföring består av:

  • verifikationer
  • grund- och huvudbok
  • resultat- och balansräkning
  • årsbokslut eller årsredovisning

Bokslut

När räkenskapsåret är slut avslutas bokföringen med ett s.k. bokslut. Sammanställningen kan ske i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. Vilket som är aktuellt för ert företag beror på företagsform och storlek. Vi hjälper er med att upprätta bokslut för företaget. Behöver ni hjälp med upprättande av årsredovisning finns vi självfallet även tillgängliga för det.

Mer än bara bokföring

Som redovisningsbyrå arbetar vi med så mycket mer än ren bokföring. Bland de frågor och uppgifter som handhas av oss förekommer avstämningar balans- respektive resultatkonton, fakturering, interimsposter, avskrivningar respektive överavskrivningar, digitala årsredovisningar samt årsbilagor och beräkningsbilagor.

Vad är priset för löpande bokföring?

Vad priset är för hjälp med löpande bokföring varierar beroende på ett flertal faktorer. Exempelvis vilka delar ni önskar få hjälp med samt omfattningen av ert företag. Kontakta oss gärna så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa just er.